HOCKEY RULES (SBP)


PERATURAN PERTANDINGAN
KATEGORI LELAKI DAN PEREMPUAN
1.0          AM
1.1              Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut undang-undang Persekutuan Hoki Antarabangsa (FIH).
1.2              Kejadian di luar dugaan, iaitu sebarang kejadian, termasuk perselisihan teknikal dan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam peraturan berkenaan akan diputuskan berasaskan kepada Undang-undang Persekutuan Hoki Antarabangsa (FIH), dan jika tiada peruntukan di dalam Undang-undang tersebut, maka Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan akan membuat keputusan.
1.3              Sebarang keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan adalah muktamat

2.0      TARIKH DAN TEMPAT PERTANDINGAN
           2.1       Diputuskan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah
                       Kecemerlangan, Kementerian Pelajaran Malaysia (BPSBPSK).

3.0       PENYERTAAN
3.1       Penyertaan di peringkat kebangsaan adalah sekolah-sekolah berasrama penuh
yang menjadi johan dan naib johan diperingkat zon masing-masing, iaitu zon utara, tengah, selatan dan timur. Manakala zon SQL akan disertai oleh satu pasukan. Maktab Tentera Di Raja, sebagai pasukan jemputan , tidak layak menyertai jika menjadi johan atau naib johan di peringkat zon yang disertainya.
3.2       Pasukan tuan rumah, yakni sekolah yang mengelola kejohanan ini adalah
     layak secara automatik. Johan peringkat kebangsaan pada kejohanan tahun
     sebelumnya, juga layak secara automatik.
3.3      Setiap sekolah berasrama penuh wajib menyertai kejohanan di peringkat zon.
Surat tunjuk sebab perlu dikemukakan ke pihak Bahagian jika gagal menyertai
kejohanan.
3.4       Setiap sekolah hanya boleh mendaftarkan satu pasukan untuk kategori lelaki       
dan satu pasukan kategori perempuan yang terdiri daripada berikut :-
Jawatan
Bilangan
Pengurus Pasukan
  1 orang
Jurulatih
  1 orang
Jurupulih (Fisio)
  1 orang
Peserta / Pelajar
15 orang
JUMLAH
18 orang

4.0      KELAYAKAN PESERTA
4.1       Hanya pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah berasrama penuh sahaja yang layak menyertai kejohanan ini.           
           4.2       Hanya pelajar-pelajar yang berumur 18 tahun dan ke bawah sahaja yang layak
                       didaftarkan. Hanya dua orang pelajar Tingkatan 6 dibenarkan untuk didaftarkan
                       dalam pasukan. Hanya seorang sahaja yang dibenarkan berada di dalam padang
                       pada satu-satu perlawanan.
           4.3       Setiap pasukan hendaklah mengemukakan satu salinan kad pengenalan setiap
                       peserta  yang disahkan oleh Pengetua bersama dengan borang pendaftaran
                       individu (M01)  dan borang pendaftaran pasukan (M02) semasa mesyuarat atau
                       taklimat pengurus-pengurus pasukan.
           4.4       Hanya peserta yang didaftarkan dalam borang M01 dan M02 sahaja yang layak
                       menyertai kejohanan ini.
          
5.0      MESYUARAT / TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN
           5.1       Mesyuarat / taklimat pengurus pasukan akan diadakan satu hari sebelum
                       perlawanan pertama dijalankan.
5.2       Pengurus-pengurus pasukan hendaklah mematuhi Perkara  4.3 semasa mesyuarat / taklimat ini.
           5.3       Senarai peserta yang disahkan semasa  mesyuarat / taklimat pengurus pasukan
                       adalah muktamad.

6.0      JADUAL PERTANDINGAN
           6.1       Jadual petandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola Kejohanan
                       dan hendaklah disahkan oleh Pengarah Kejohanan atau Pengerusi Teknik  
                       permainan hoki Sekolah Berasrama Penuh.

7.0      SISTEM PERTANDINGAN
           Di peringkat kebangsaan, penyertaan merupakan Johan dan Naib Johan setiap zon dari
           utara, tengah, selatan dan timur, serta satu penyertaan dari zon SQL, ini membawa
           kepada sembilan pasukan. Ditambah dengan pasukan tuan rumah, maka bilangan
           maksimun pasukan yang akan bertanding ialah sebanyak sepuluh pasukan. Sistem
           pertandingan yang ditetapkan ialah seperti berikut

              7.1       Cara Liga Tiga Kumpulan
           7.1.1    Pusingan Pertama (Awal)
                       7.1.1.1             Pasukan-pasukan yang mengambil bahagian akan dibahagikan
                                               kepada tiga kumpulan, iaitu A, B dan C bagi Kategori Lelaki dan  
                                               kumpulan D, E dan F bagi Kategori Perermpuan. Kumpulan-
                                               kumpulan A, B (Kategori Lelaki), dan D, E (Kategori Perempuan)
                                               masing-masing akan mengandungi tiga pasukan, manakala
                                               Kumpulan C (Lelaki) dan F (Perempuan) masing-masing akan
                                               mengandungi empat pasukan.                              
                         7.1.1.2                       Empat pasukan teratas kejohanan lalu akan menjadi pasukan
                                               diutamakan (seeded teams). Johan akan mengetuai Kumpulan A
                                               dan Naib Johan mengetuai Kumpulan B. Tempat Ketiga dan
                                               Keempat akan mengetuai Kumpulan C. Pasukan-pasukan lain akan
                                               ditempatkan dengan cabutan undi terbuka untuk menentukan
                                               kumpulan masing-masing tanpa mengambil kira kedudukan dalam
                                               kejohanan lalu serta zon yang disertainya.
                              7.1.1.3             Sekiranya salah satu daripada seeded teams tidak mengambil
                                               bahagian, pasukan seeded seterusnya akan mengambil tempat
                                               pasukan seeded yang tidak mengambil bahagian tersebut
                                               (dinaikkan/dianjakkan tempat). Sebagai contoh, jika Johan
                                               kejohanan lalu tidak mengambil bahagian, maka Naib Johan akan
                                               mengetuai Kumpulan A, Tempat Ketiga mengetuai Kumpulan B
                                               dan Tempat Keempat mengetuai Kumpulan C. Begitu juga dengan
                                               Kategori Perempuan bagi Kumpulan D, E dan F.
                       7.1.1.4             Pasukan tuan rumah diberi keistimewaan untuk memilih
                                               kumpulan kiranya ia bukan pasukan seeded. Penetapan dibuat
                                               selepas undian peringkat pertama.
                                               Sebagaimana gambarajah
Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan C
Johan
Nain Johan
Ke 3


Ke 4
*
                                        *Pemilihan penetapan tuan rumah ke kumpulan
                                                     Begitu juga dengan Kategori Perempuan bagi Kumpulan D, E dan F
          
7.1.2    Pusingan Kedua (Liga Dua Kumpulan)
                       7.1.2.1             Selepas tamat Pusingan Pertama (Awal), Johan dan Naib Johan
                                               setiap kumpulan akan ditempatkan dalam kumpulan X dan Y bagi
                                               Kategori Lelaki, dan kumpulan M dan N bagi Kategori Perempuan
                                               dengan mengadakan undian.
                       7.1.2.2             Undian akan dibuat selepas sahaja tamat pusingan pertama
                                               (awal).
                       7.1.2.3             Daripada tiga Johan, satu akan ditempatkan di Kumpulan X, dan
                                               dua ditempatkan di Kumpulan Y. Begitu juga dengan Kategori
                                               Perempuan bagi Kunpulan M dan N.
                       7.1.2.4             Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain
                                                           dari Johan kumpulannya.
                       7.1.2.5             Pasukan-pasukan Johan akan diundi terlebih dahulu untuk
                                               menentukan kedudukan X1, Y1 dan Y2 bagi Kategori Lelaki, serta
                                               M1, N1 dan N2 (Kategori Perempuan. Y3 (Lelaki) dan N3
                                               (Perempuan) akan terisi secara automatik selepas itu.
                       7.1.2.6             Dua pasukan Naib Johan dari Kumpulan X (Lelaki) dan M
                                              (Perempuan) akan diundi untuk menentukan kedudukan X2 dan
                                              X3, serta M2 dan M3.

           7.1.3    Perlawanan Separuh Akhir
                       7.1.3.1             Selepas tamat Pusingan Kedua (Liga Dua Kumpulan), dua pasukan
                                               teratas setiap kumpulan akan bermain dalam perlawanan separuh
                                               akhir.
                       7.1.3.2             Johan Kumpulan X akan melawan Naib Johan Kumpulan Y
                                               (Separuh Akhir Pertama), dan Johan Kumpulan Y akan melawan
                                               Naib Johan Kumpulan X (Separuh Akhir Kedua), bagi Kategori
                                               Lelaki. Bagi Kategori Perempuan, Johan Kumpulan M akan
                                               melawan Naib Johan Kumpulan N (Separuh Akhir Pertama), dan
                                               Johan Kumpulan N akan melawan Naib Johan Kumpulan M
                                               (Separuh Akhir Kedua).
                       7.1.3.3             Pertandingan akan dijalankan secara kalah mati.
                       7.1.3.4             Jika kedudukan seri selepas perlawanan tamat maka tambahan
                                               masa akan dijalankan  seperti berikut : lima minit setiap separuh
                                               masa, dengan 1 minit masa pertukaran padang (5:1:5).
                       7..1.3.5            Golden Goal Rule diguna pakai dalam pertandingan ini di mana
                                               masa tambahan  akan diberhentikan sekiranya satu pasukan telah
                                               menjaringkan gol dan pasukan itu dikira sebagai pemenang.
                              7..1.3.6            Sekiranya keputusan masih seri selepas tempoh masa tambahan,
                                               perlawanan pukulan penalti (penalty stroke) akan diadakan (lihat
                                               Peraturan 11.0) bagi mendapatkan pemenang perlawanan
                                               tersebut.

                      

7.1.4    Perlawanan Akhir
                       7.1.4.1             Pemenang-pemenang perlawanan separuh akhir akan bermain
                                               dalam perlawanan akhir untuk menentukan Johan dan Naib Johan
                                               Kejohanan.
                        7.1.4.2            Pasukan-pasukan yang kalah dalam perlawanan separuh akhir,
                                               akan bermain untuk menentukan kedudukan tempat ketiga dan
                                               keempat.                                            
                       7.1.4.3            Jika kedudukan seri selepas perlawanan tamat, Peraturan
7.1.3.4, 7.1.3.5 dan 7.1.3.6 akan diguna pakai.

7.2       Sistem Pertandingan di Peringkat Zon adalah bergantung kepada jumlah penyertaan. Jika jumlah penyertaan adalah sebanyak 9 hingga 11, maka Cara Liga Tiga Kumpulan seperti Peraturan 7.1 hendaklah diguna pakai. Jika 11 pasukan mengambil bahagian, maka 3 pasukan akan berada dalam Kumpulan A, 4 pasukan dalam Kumpulan B dan 4 pasukan lagi dalam Kumpulan C. Begitu juga kedudukannya bagi Kategori Perempuan......................................................................
 .....................................................................................................................................................
 
7.5      Cara Liga Satu Kumpulan (Round Robin)
           (Kurang daripada 6 penyertaan/Zon SQL)
           7.5.1    Pusingan Awal
                       7.5.1.1             Kesemua pasukan akan berada dalam satu kumpulan dan empat
                                               pasukan teratas dalam kejohanan lalu akan mengisi kedudukan
                                               pertama hingga keempat dalam kumpulan untuk tujuan
                                               menyusun jadual perlawanan. Setiap pasukan akan bertemu
                                               antara satu sama lain mengikut jadual perlawanan yang disusun
                                               untuk menentukan kedudukan pasukan dalam liga selepas tamat
                                               Pusingan Awal.
          
           7.5.2    Perlawanan Akhir
                       7.5.2.1             Pasukan di kedudukan pertama dalam liga akan bertemu pasukan
                                               di kedudukan kedua untuk menentukan Johan dan Naib Johan.
                                               Manakala pasukan dikedudukan ketiga akan bertemu pasukan di
                                               kedudukan keempat untuk menentukan Tempat Ketiga dan
                                               Keempat.
7.5.2.2               Sekiranya kedua-dua perlawanan dalam perkara 7.5.2.1
                          berkedudukan seri selepas perlawanan tamat, maka Peraturan
7.1.3.4, 7.1.3.5 dan 7.1.3.6 akan diguna pakai.

8.0      UNDIAN KUMPULAN
           8.1       Undian untuk kejohanan peringkat zon akan dilakukan semasa mesyuarat
                       penyelarasan kejohanan atau mana-mana cara yang sesuai.
           8.2       Undian untuk kejohanan peringkat kebangsaan akan ditentukan caranya oleh
                       BPSBPSK.

9.0     MASA PERMAINAN
9.1      Masa permainan bagi semua perlawanan dalam Kejohanan Hoki Sekolah
           Berasrama Penuh adalah ditetapkan selama 20 minit bagi setiap separuh masa
           dengan 5 minit rehat (20:5:20).
9.2      Setiap pasukan mestilah menepati masa seperti yang ditetapkan di dalam Jadual
Perlawanan.  (Rujuk  Peraturan 15.0)
9.4      Pihak Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan berhak mengubah masa dan
jadual pertandingan selepas dimaklumkan kepada pengurus pasukan yang berkenaan.

10.0    CARA-CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KUMPULAN
           10.1     Bagi perlawanan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, mata akan diberi
                       seperti berikut :-
MENANG
SERI
KALAH
3 MATA
1 MATA
0 MATA

           10.2     Kedudukan pasukan akan ditentukan berdasarkan jumlah mata yang dikumpul
                       oleh setiap kumpulan.
           10.3     Jika di akhir pertandingan dalam kumpulan/liga, lebih daripada satu pasukan
                       mempunyai mata yang sama, maka kedudukan pasukan akan ditentukan
                       berpandukan kepada perbezaan gol, iaitu, bilangan gol yang dijaringkan ditolak
                       gol yang kena jaring.
           10.4     Jika kedudukan masih sama, pasukan yang telah menjaringkan gol terbanyak
                         akan dikira menang.
           10.5     Jika kedudukan masih sama, pasukan yang telah mengalahkan lawannya di
                         peringkat kumpulan akan dikira menang.
           10.6     Jika kedudukan masih sama, pemenang akan ditentukan menerusi pertandingan
                         pukulan penalti (penalty stroke).

11.0    SISTEM PUKULAN PENALTI (PENALTY STROKE)
           11.1     Pengadil-pengadil akan menentukan pintu gol di mana penalty stroke dijalankan.
           11.2     Pengadil akan membuat undian. Pasukan yang menang akan membuat pilihan
                       sama ada mengambil penalty stroke atau bertahan dahulu.
           11.3     Lima pemain daripada kedua-dua pasukan akan mengambil penalty stroke
                       berselang seli terhadap penjaga gol pasukan lawan.
           11.4     Jika jaringan penalty stroke itu masih sama, permainan akan ditamatkan dengan
                       cara serta merta (sudden death), iaitu setiap pasukan akan mengambil penalty
                       stroke berselang-seli dan tamat apabila satu pasukan berjaya menjaringkan gol
                       dan pasukan yang satu lagi gagal.
11.5     Pemain-pemain yang telah didaftarkan boleh mengambil bahagian dalam
            pertandingan penalty stroke kecuali pemain-pemain yang telah dikeluarkan oleh
pengadil (players on permanent suspension).
11.6     Pengurus setiap pasukan akan menentukan susunan pemain yang akan
mengambil penalty stroke.
11.7     Penjaga gol boleh ditukar sebelum pertandingan penalty stroke bemula, dan
            tidak boleh ditukar selepas itu kecuali penjaga gol cedera.

12.0    PENANGGUHAN PERLAWANAN
           12.1     Pengadil hanya boleh menangguhkan perlawanan atas sebab cuaca (hujan
                      lebat/ribut/petir/padang bertakung), dan mesti mendapat kelulusan daripada
                       Pengarah Kejohanan atau  Pengerusi Teknik atau Pegawai Teknikal yang
                       bertugas.
           12.2     Sekiranya  perlawanan terpaksa ditangguhkan sebelum tamat separuh masa
                       pertama, baki tempoh perlawanan akan disambung dengan kedudukan kekal
                       sebelum perlawanan ditangguhkan, selepas keadaan mengizinkan serta
                       mendapat kelulusan Pengarah Kejohanan atau Pengerusi Teknik atau Pegawai
                       Teknikal yang bertugas. Tempoh menunggu  untuk           keadaan mengizinkan ialah
                       selama 15 minit.
           12.3     Jika selepas tamat tempoh menunggu dan perlawanan tidak dapat diteruskan,
                       maka perlawanan itu dikira tamat dan kedudukan sebelum perlawanan
                       ditangguhkan diambil kira.
           12.4     Keputusan untuk tidak meneruskan perlawanan hanya boleh dibuat oleh
                       Pengarah Kejohanan atau Pengerusi Teknik atau Pegawai Teknikal yang bertugas.

13.0    PEMAIN GANTIAN
           13.1     Peraturan rolling substitution diguna pakai dalam kejohanan.
           13.2     Penggantian pemain boleh dilakukan dengan kebenaran Pegawai Teknikal yang
                       bertugas untuk perlawanan tersebut. Pemain gantian hanya boleh masuk ke
                       padang selepas pemain yang digantikan itu keluar dari padang permainan. Jika
                       pemain gantian masuk sebelumnya, pemain gantian itu akan diberi kad kuning
                       (mandotori).
           13.3     Pemain-pemain gantian mesti masuk atau keluar padang di kawasan garisan
                       tengah berhadapan dengan meja Pegawai Teknikal, kecuali penggantian penjaga
                       gol.
           13.4     Tatacara penggantian penjaga gol akan dikendalikan oleh Pegawai Teknikal yang
bertugas semasa perlawanan tersebut.  
           13.5     Permainan/masa tidak akan diberhentikan untuk gantian pemain kecuali
                       menggantikan pemain yang cedera serius dan penjaga gol. Ini bergantung
                       kepada budi bicara pengadil.
           13.6     Pemain yang cedera tidak dibenarkan diberi rawatan dalam padang perlawanan.
             
14.0    PAKAIAN DAN PERALATAN PEMAIN
           14.1     Setiap pasukan mesti menyenaraikan seorang penjaga gol dalam kesebelasan
                       utama dan mesti digantikan dengan seorang penjaga gol yang lain jika penjaga
                       gol yang pertama itu dikeluarkan atas sebarang sebab.      
14.2     Penjaga gol diwajibkan memakai face mask/helmet serta kelengkapan lain.
           14.3     Bagi semua pemain, sekiranya menggunakan kayu yang melengkung  (curved
                       stick), ianya mestilah menepati spesifikasi yang ditetapkan oleh Persekutuan
                       Hoki Antarabangsa (FIH), yakni lengkungnya tidak melebihi 25mm.
           14.4     Setiap pemain padang (outfield players) wajib memakai shinpad dan ianya mesti
mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
14.5     Pakaian pasukan adalah merupakan jersi yang sama warna, seluar yang sama
            warna serta stoking yang sama warna. Pemain-pemain lelaki tidak dibenarkan
            sama sekali memakai seluar panjang (track bottom) semasa perlawanan. Namun
            begitu, ‘thighs’ dibenarkan untuk dipakai, dan warnanya mestilah sama untuk
            semua pemain dalam pasukan itu.
14.6     Bagi pasukan perempuan yang memakai skirt atau seluar panjang (track bottom),
            warnanya mestilah sama untuk semua pemain dalam pasukan itu.
           14.7     Sepanjang perlawanan, semua pemain diwajibkan memasukkan jersi ke dalam
                       seluar. Bagi pemain perempuan yang memakai skirt, juga wajib memasukkan
                       jersi ke dalam skirt. Pemain-pemain yang tidak mematuhi peraturan ini boleh
                       dikenakan kad kuning oleh pengadil jika telah diberi amaran awal. Jika pemain
                       memakai jersi tambahan, ia hendaklah warna yang sama.
           14.8     Setiap pasukan dikehendaki membawa dua set jersi yang berlainan warna dan
                       setiap jersi hendaklah bernombor. Pemain-pemain mesti menggunakan nombor
                       yang sama sepanjang kejohanan.
           14.9     Sekiranya kedua-dua pasukan yang bertanding itu memakai jersi yang sama
                       warna, pasukan yang disebut dahulu dalam jadual perlawanan mesti menukar
                       jersinya. Para pengurus pasukan diminta menentukan jersi lawannya  lebih
                       awal bagi mengelakkan jersi yang sama warna.
           14.10   Bagi kes di mana pertukaran jersi tidak dapat dilakukan, pasukan yang harus
                       menukar jersi itu mesti memakai jersi atau bip yang disediakan pihak penganjur.

15.0    MENARIK DIRI
           15.1     Menarik diri daripada kejohanan adalah sama sekali tidak dibenarkan.
           15.2     Setiap pasukan mesti melaporkan diri di padang perlawanan 10 minit sebelum
perlawanan dijadual bermula atau apabila dipanggil berbuat demikian oleh
urusetia.
           15.3     Jika pasukan yang berkenaan tidak melaporkan diri 5 minit selepas perlawanan
                       yang dijadualkan itu tanpa memberi sebab yang munasabah, maka pasukan itu
                       dianggap menarik diri.
           15.4     Pasukan yang tidak mematuhi Peraturan 15.2 dan 15.3 akan dikira terbatal dan
                       semua keputusan terdahulu tidak diambil kira. Pasukan yang terbabit juga akan
                       dikenakan tindakan tatatertib oleh BPSBPSK.

16.0    PEGAWAI PERTANDINGAN
           16.1     Sekolah pengelola, setelah berunding dengan Pengerusi Teknik dan BPSBPSK, 
                       adalah bertanggungjawab untuk melantik pegawai-pegawai kejohanan yang
                       akan bertugas.
           16.2     Pengadil-pengadil hendaklah mereka yang bertauliah dan mempunyai Sijil
                       Pengadilan.

17.0    BANTAHAN & TATATERTIB/JURI RAYUAN
           17.1     Hanya Pengurus Pasukan sahaja dibenarkan membuat bantahan, dan ianya
                       hendaklah secara bertulis dengan disertakan wang pertaruhan sebanyak RM300
                       tunai.
           17.2     Wang pertaruhan itu akan lupus jika didapati bantahan yang dikemukakan itu
                       tidak wajar atau tidak berasas.
17.3     Bantahan hendaklah dibuat secara bertulis berserta dengan wang pertaruhan dalam masa 10 minit selepas perlawanan.

18.0    JAWATANKUASA BANTAHAN & TATATERTIB/JURI RAYUAN
           18.1     Jawatankuasa Bantahan/Tatatertib adalah terdiri daripada
                       18.1.1  Pengarah Kejohanan
                       18.1.2  Pengerusi Teknik
                       18.1.3  Ketua Pengadil
                       18.1.4  Dua Pengurus Pasukan yang berkecuali,  jika perlu.
           18.2     Ketiga-tiga pengadil dan Pegawai Teknikal yang bertugas semasa perlawanan
                       tersebut akan hadir sebagai saksi, sekiranya perlu.
           18.3     Jawatankuasa juga berhak mendapatkan sebarang maklumat daripada mana-
                       mana pihak yang berkaitan dengan perkara yang dibincangkan untuk membuat
                       sesuatu keputusan.
           18.4     Jawatankuasa akan bersidang dalam masa 2 jam setelah mendapat laporan
                       daripada pegawai teknikal atau pengadil dan membuat keputusan jika tindakan
                       perlu diambil.
             
19.0    TATATERTIB
           Pemain dan pegawai pasukan boleh diambil tindakan tatatertib seperti berikut:-
           19.1     Pemain
                       19.1.1              Dikenakan mata demerit berikut:-
                                               KAD HIJAU       =          2 MATA
                                               KAD KUNING   =          4 MATA
                                               KAD MERAH    =          8 MATA

                       19.1.2              Apabila pemain sudah mencapai tahap demerit yang tertentu,
                                               tindakan-tindakan  tatatertib berikut akan dikenakan:-
                                               08 MATA         =    PENGGANTUNGAN 1 PERLAWANAN
                                               12 MATA         =    PENGGANTUNGAN 2 PERLAWANAN
                                               16 MATA         =    PENGGANTUNGAN 3 PERLAWANAN
                                               20 MATA         =    PENGGANTUNGAN BAKI PERTANDINGAN
                                              
*Nota:-
                                               Jika seseorang pemain telah mengumpul 08 mata demerit
                                               menerima satu kad kuning dalam satu perlawanan lain, pemain
                                               itu akan digantung untuk satu perlawanan. Walaupun jadual di
                                               atas menentukan penggantungan 2 perlawanan untuk 12 mata
                                               demerit, pemain itu digantung 1 perlawanan sahaja kerana  
                                               pemain itu sudah menjalani penggantungan 1 perlawanan setelah
                                        mengumpul 08 mata demerit. Mata demerit seseorang pemain
                                    akan kekal sepanjang pertandingan walaupun seseorang pemain
                                    telah pun menjalani penggantungan perlawanan dan akan dibawa
                                    ke perlawanan yang berikutnya.
             
19.2     Pegawai
                       Pegawai-pegawai pasukan (Pengurus Pasukan, Jurulatih, Jurupulih serta juga
Ketua Kontijen) yang mempersoalkan keputusan pengadil, Pegawai Teknikal dan
                       mana-mana pegawai kejohanan akan diberi amaran keras.

20.0    HADIAH
           Hadiah-hadiah akan diberikan seperti berikut


Kategori
Bilangan Hadiah/Pingat

Jumlah
Johan
Naib Johan
Tempat Ke 3
Tempat Ke 4
Lelaki
18
18
18
18
72
Perempuan
18
18
18
18
72
Jumlah
36
36
36
36
144


Disediakan oleh :
MOHD AZLAN BIN ABDUL AZIZ
Pengerusi Teknik Permainan Hoki
Sekolah Berasrama Penuh.

No comments:

Post a Comment